Proat

Volledams

Met Me

VOLG DE PIETELS VIA FACEBOOK

Klik hier

Proat Volledams Met Me

Kerremes in Volledam
Gewoan gezelleg
Ik bring me kehnd nair me skoanmoeder
Dan ken ik zellef an de rol, en ik
Ik weujt al wet ik zehge moet
Ik zehg: ‘Lieverd, morrege vroeg
Dan gaane we naar de kerremes toe
Nog 1 nachie slaapuh’
‘Pappa gaat effies weg’
‘Pappa komt zo weer bij je terug’

In zehj zaa:
‘Proat Volledams met me
Gewoan Volledams met me
Jej bedoele toch dat jej vanaivend zuipe gaane?
Wairom proat je dan zo vreujmd?
Ik bin toch oak gewoan un Volledammer!?
Gaan nou moar nair de dehk, ik red me wel
In dan zien ik je muhrrege

ehh.. Afijn…

Dat ik toen ik naist ‘r in de spin zat
oe toe daan ik toch zo gaal bedakke
Ze zag an me oge da’k ’t slecht at
in toen muhst ik spehge
Een vreujmde mix van bier in wodka in me moend, oooohhh
Et ging niet goed met mehn
Dus ik zehg:
‘Pappa moet effies weg’
‘Pappa komt zo weer bij je terug’

In zehj zaa:
‘Proat Volledams met me
Gewoan Volledams met me
Jej bedoele toch dat jej een zwaire kater ehbe?
Wairom proat je dan zo vreujmd?
Ik bin toch oak gewoan un Volledammer!?
Gaan nou moar nair de dehk, ik red me wel
In dan zien ik je murrege’

Wessehhhje?
Wairblehhfje?
Moejespehhge?
2x

‘Proat Volledams met me
Gewoan Volledams met me
Jej bedoele toch dat jej vandaag te kerremes gaane?
Wairom proat je dan zo vreujmd?
Ik bin toch oak gewoan un Volledammer!?
Gaan jej nag moar een kairtje an de rol
Dan zien ik je murrege

ProatVolledamsMetMe foto volendam 1